SOCIETATEA  CULTURALĂ 

PRO  MARAMUREŞ  „DRAGOŞ  VODĂ” 

Cluj – Napoca

 

Scurtă  prezentare

 

Societatea s-a constituit ca persoană juridică la data de 27 noiembrie 1995 prin sentinţa civilă nr. 5048/1995 a Tribunalului Cluj, iar Editura „DRAGOŞ VODĂ” a primit atestatul Ministerului Culturii la data de 17 decembrie 1996.

În cadrul Societăţii Culturale Pro Maramureş Cluj-Napoca, la data de 25 februarie 2008, prin sentinţa civilă nr. 409/CC/2008, s-a înfiinţat

Centrul Cultural „DragoŞ Vodă”.

Societatea este o organizaţie apolitică, non-profit şi neguvernamentală, cu caracter cultural, ştiinţific, social-umanitar şi creştin.

Aceasta este continuatoarea fostei societăţi culturale Dragoş Vodă (Dragoşiana) din Sighetu Marmaţiei înfiinţată în anul 1860, care şi-a încetat activitatea în anul 1940, cu ocazia declanşării celui de-al doilea război mondial.

Societatea are înfiinţate onorific următoarele filiale:

       – în ţară:

               Baia Mare                                               Șieu                                                    

               Borşa                                                       Vișeu de Sus

               Giuleşti                                                   Alba Iulia

               Rozavlea                                               Botoșani

              Săliștea de Sus                                     București

              Săpânța                                                  Volovăț – jud. Suceava

             Sighet

       – în străinătate:            Apşa de Jos – Ucraina

                                                        Chişinău – Republica Moldova

                                                        Gyula – Ungaria

                                                       New York – Statele Unite ale Americii

                                                        Montréal – Canada

 

REALIZĂRI ALE SOCIETĂŢII:

A. Organizarea de simpozioane naţionale şi editarea publicaţiei apărută sub genericul acestor simpozioane.

Până în prezent societatea a organizat un număr de 5 simpozioane naţionale, pe teme istorico-culturale, sub genericul „Maramureş-vatră de istorie milenară“:

•  primul simpozion naţional de istorie s-a desfăşurat la Bogdan Vodă şi Sighetu Marmaţiei, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 1995. Lucrările simpozionului au fost editate şi tipărite în volumul I.

•  al doilea simpozion naţional de istorie a avut loc în localitatea Borşa, judeţul Maramureş, în perioada 2-4 august 1996. Lucrările simpozionului au fost editate şi tipărite în volumul II.

•  al treilea simpozion naţional de istorie s-a desfăşurat la Ocna Şugatag, judeţul Maramureş, în perioada 1-3 august 1997. Lucrările simpozionului au fost editate şi tipărite în volumul III.

•  al patrulea simpozion naţional de istorie s-a desfăşurat la Ieud, Săliştea de Sus, Borşa (judeţul Maramureş), Rădăuţi şi Putna (judeţul Suceava), în perioada 28 iunie-2 iulie 1998. Lucrările simpozionului au fost editate şi tipărite în volumul IV.

•  al cincilea simpozion naţional de istorie s-a desfăşurat la Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, în perioada 23-24 octombrie 1999. Lucrările simpozionului au fost editate şi tipărite în volumul V.

B. Cercetarea şi cinstirea memoriei unor eroi americani de origine română, în SUA şi în ţară:

•  Căpitan NICOLAE  DUNCA în oraşul Staunton, Virginia, SUA şi alţi 667 de veterani de război înscrişi pe o plachetă de alamă, identificată în Cleveland, Ohio, SUA şi în arhive;

•  De asemenea, în localitatea Terry-Town, lângă New York, preşedintele societăţii, dl Vasile Iuga, a mai identificat şi mormântul ALMEI  DUNCA, fiica eroului român căpitanul Titus Dunca, înfiată de scriitoarea Constanţa Dunca Şchiau, sora lui Titus şi Nicolae Dunca.

C. Realizarea şi dezvelirea a două busturi din bronz şi amplasarea a două plăci comemorative, pentru doi fii ai Maramureşului, eroi ai neamului:

IOAN  BUTEANU în Sighetu Marmaţiei, la 23 mai 1999(sculptor Mihai Borodi)

NICOLAE  DUNCA în Vişeu de Sus, la 24 octombrie 1999 (sculptor

Vasile Corneştean)

Memorialul Eroilor AMERICANI DE ORIGINE ROMÂNĂ

(în fază de proiect)

General George POMUŢ (realizat în gips – sculptor Ilarion Voinea)

D. Stabilirea unor relaţii de înfrăţire cu diferite instituţii şi societăţi culturale:

• Primăria oraşului Staunton, Virginia, SUA

• Colegiul „Mary Baldwin”, Staunton, Virginia, SUA

• Societatea Culturală „Uniunea şi Liga” din Cleveland, Ohio, S.U.A

• Societatea „Mioriţa Academy of Art and Science” din New York, SUA

• Fundaţia „Iuliu Maniu” din New York, S.U.A

• Societatea Culturală „Dorul” din New York, S.U.A

• Societatea Culturală „Casa Română” din New York, S.U.A

• Fundaţia „Dacia Revival International Society” din New York, S.U.A

• Asociaţia Social-culturală „George Coşbuc” a românilor din

Transcarpatia, Ucraina

• Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia” din Apşa

de Jos, Ucraina

• Asociaţia Culturală „Ioan Mihalyi de Apşa” din Biserica Albă, Ucraina

• Societatea Culturală „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, Ucraina

• Fundaţia Culturală „Petrodava” din Chişinău, Republica Moldova

• Societatea Literar-artistică „Tibiscus” din Uzdin, Banatul Sârbesc

• Fundaţia Universitară „Bistriţa” – Universitatea „Andrei

Mureşanu”din Bistriţa

• Fundaţia „Ginta Latină” din Iaşi

• Fundaţia „Negru Vodă” din Făgăraş

E. Editarea de cărţi

Sub egida societăţii au fost editate şi tipărite 70 de titluri de carte, reprezentând peste 55.000 de volume.

F. Donaţii

În spiritul ideilor generoase prevăzute în statutul societăţii au fost donate numeroase cărţi apărute la editura „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca:

– în străinătate:

Instituţii: Ambasada României din Washington D.C., Ambasada Republicii Moldova la Washington D.C., Consulatul Român din New York, Centrul Cultural Român din New York, Consulatul Republicii Moldova din New York, Comunitatea Românilor din Iugoslavia, Institutul Cultural Român din Budapesta, Comunitatea Românilor din Gyula-Ungaria ş.a.

•  Biblioteci: Biblioteca Congresului din Washington D.C.; Biblioteca din New York; Biblioteca Colegiului „Mary Baldwin”, Staunton, Virginia; Biblioteca din Phoenix, Arizona; Biblioteca din Cleveland, Ohio.

•  Biserici: Biserica Ortodoxă din Alexandria, Virginia, Biserica Ortodoxă „Sf. Maria” din Cleveland, Biserica Greco-Catolică „Sf. Elena” din Cleveland, Institutul Teologic Ortodox de Spiritualitate Românească – Capela „Sf. Petru şi Pavel” din New York, Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” din New York, Biserica Penticostală din Phoenix, Arizona, Biserica Ortodoxă „Naşterea Domnului din Chicago, Biserica Greco-Catolică „Sf. Ioan” din Detroit, Biserica Ortodoxă „Sf. Gheorghe” din Detroit, Episcopia Ortodoxă Română „Vatra Românească” din Grass Lake, Michigan,  Mănăstirea Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Jackson Area, Michigan, Mănăstirea Ortodoxă „Sf. Andrei” din Detroit, Biserica Ortodoxă din Montreal.

•  Şcoli: Chişinău – Republica Moldova, Cernăuţi şi Voloca ­- Bucovina de Nord, Ucraina, Apşa de Jos, Biserica Albă, Slatina – din regiunea Transcarpatică, Ucraina, Liceul „Nicolae Bălcescu” din  Gyula – Ungaria, Uzdin – Banatul Sârbesc şi altele.

– în ţară:

•  Instituţii: Arhive Naţionale, biblioteci, şcoli, biserici, sponsori, colaboratori ş.a.

 

SOCIETATEA ARE ÎN PROGRAM:

 

•  Promovarea în continuare a memoriei voievozilor Maramureşului istoric, a primilor descălecători de neam în Ţara Moldovei, Dragoş Vodă şi Bogdan Vodă.

  Sprijinirea în continuare a celor mai valoroase proiecte de cercetare, individuale şi colective, în domeniile istoriei, teologiei, filosofiei, dreptului, ştiinţelor politice, economiei, medicinei, artelor, etnografiei şi folclorului, literelor, ştiin­ţelor, educaţiei, ş.a.

•  Societatea va acorda premii în funcţie de valoarea istorică a lucrării;

•  Căutarea de noi izvoare istorice privind Ţara Maramureşului, precum şi cele ale iluştrilor istorici şi profesori de origine maramureşeană care au scris şi nu au publicat aceste documente;

•  Sprijinirea activităţilor societăţilor culturale ale românilor din diasporă;

•  Înfiinţarea unor tabere pentru elevi în zona istorică a Maramureşului;

•  Sprijinirea, prin mijloace materiale şi spirituale, a cultivării dragostei faţă de fiii ţării, pentru cei care şi-au asumat sacrificiul suprem, fie frunţi voievodale, fie purtători de opincă, care s-au jertfit pentru glia străbună, pentru păstrarea fiinţei naţionale a poporului român, astfel încât să întreţină permanent cultul pentru vitejii preajertfelnici ai patriei şi să-l transmită generaţiilor viitoare până la înălţimea unui sentiment patriotic şi religios, educat şi asumat cu veneraţie şi înaltă morală;

•  Cultivarea simţirii patriotice, a credinţei sacre, a datoriei faţă de neam şi istorie românească;

•  Cultivarea sentimentului moral de cinste şi corectitudine în hărnicie şi chibzuinţă, în trudă şi creaţie, spre propăşirea ţării şi a individului;

•  Cultivarea adevăratei mândrii de a fi cetăţean al României şi a convingerii că avem o misiune istorică în această parte frământată a lumii, unde ne-am apărat cu credinţă fiinţa naţională aproape 2000 de ani, că avem un rol de îndeplinit pe marea scenă a istoriei;

•  Lupta împotriva revizionismului, a şovinismului de orice natură, împotriva jignirilor şi ofenselor aduse neamului, împotriva acţiunilor potrivnice ţării, unităţii şi integrităţii sale;

• Slăvirea faptelor eroilor, preamărirea actelor lor de bravură, identificarea celor „uitaţi” din ignobile ori vremelnice motive şi pe nedrept denigraţi, săparea numelor lor în tâmpla carpatică, înfăptuirea, din locurile lor de odihnă, a unor grădini ale recunoştinţei şi  întreprinderea unor acţiuni cu caracter naţional şi local, pentru îngrijirea monumentelor şi mormintelor celor jertfiţi pentru patrie;

•  Edificarea, în măsura posibilităţilor materiale, de monumente, troiţe, relicvarii, mausolee pentru eroi, atât pe locurile unde s-au purtat bătălii, cât şi în oraşe ori în localităţi, care le datorează o lacrimă sau o aducere aminte, pentru eternizarea memoriei numelor fiinţelor care au pus mai presus de orice datoria şi onoarea.

În acest sens este necesară:

•  întocmirea unui catalog arheologic al cimitirelor şi mormintelor celor căzuţi pentru apărarea patriei, constatarea stării lor, întreprinderea unor acţiuni energice pentru a se ridica cruci la mormintele eroilor, plantarea de grădini de pomi şi flori, candele de suflet ale neuitării;

•  iniţierea şi publicarea de studii, articole, materiale privind itinerarii eroice, jertfa supremă pe câmpul de luptă, organizarea cuvenitelor ceremonii la monumentele simbolice presărate pe tot cuprinsul patriei ori pe alte meleaguri în care se odihnesc eroii naţiunii noastre;

•  apărarea şi promovarea fiinţei naţionale a românilor, militarea pentru desăvârşirea cauzei pentru care au luptat eroii noştri naţionali pentru promovarea ideilor de libertate şi demnitate naţională, a limbii, istoriei şi culturii naţionale;

•  realizarea unei comuniuni spirituale a maramureşenilor de pretutindeni, din ţară şi străinătate;

•  evocarea contribuţiei maramureşenilor, a românilor, de-a lungul veacurilor, la lupta pentru emancipare economică, socială şi politică, pentru eliberarea socială şi naţională, pentru înfăptuirea Marii Uniri a românilor de la 1 Decembrie 1918, organizând în acest sens: simpozioane, manifestări cultural-artistice, ridicări de monumente, obeliscuri, statui, montarea de plăci comemorative în locurile istorice ce evocă personalităţi sau evenimente istorice, case memoriale şi puncte muzeistice;

•  sprijinirea prin membrii săi a dezvoltării economico-sociale a ţinuturilor locuite de maramureşeni, protejarea monumentelor naturii, a mediului încon­jurător, dezvoltarea activităţilor de turism şi agroturism montan, dezvoltarea învăţământului şi a culturii;

•  stimularea şi relevarea creaţiei spirituale a maramureşenilor, a valorilor româneşti, înfiinţând, în acest sens, societăţi comerciale specializate în editare de cărţi, reviste, pliante, albume cu ilustrate, casete şi CD-uri audio şi video, organizând festivalurişi concursuri culturale, de interpretare sau creaţie artistică, expoziţii de pictură, sculptură şi foto etc.;

•  colaborarea cu alte asociaţii sau societăţi culturale, din ţară şi străinătate, în vederea realizării unor scopuri comune, de promovare şi apărare a valorilor supreme ale României;

•  militarea, prin mijloace specifice, atât pentru întărirea legăturilor frăţeşti cu românii din Basarabia, Bucovina de Nord (Ucraina), cât şi pentru unirea spirituală  a românilor  de pretutindeni;

•  înfiinţarea de filiale în ţară şi străinătate, pe baza legilor în vigoare şi a statutului propriu;

•  Societatea Culturală Pro Maramureş „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca înţelege să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dreptului de identitate etnică, culturală şi religioasă a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, combătând însă manifestările de separatism etnic, şovinism, iredentism şi autonomie teritorială.

 

Preşedinte

Vasile IUGA de Sălişte

 

Vicepreşedinte

Dumitru FĂRCAŞ de GroşI

 

Consilieri ştiinţifici

Ioan M. BOTA

Valer HOSSU

Mircea POPA

Nicolae E­DROIU

Ilie GHERHEŞ

Gelu NEAMŢU

Teodor ARDELEAN

Dumitru IUGA

Aurel SASU

 

Reclame