OFERTĂ  DE  PREŢ  CU  REDUCERE

EDITURA  „DRAGOŞ  VODĂ” – Cluj-Napoca

 

La comanda cititorului expediem cărțile dorite cu plata prin ramburs

1. Maramureş – VATRĂ  DE ISTORIE  MILENARĂ

            – Vol. I                                                                                   35 lei  (reducere  25 lei)                                                                   

                    copertă color celofanată, 198 pag., 2 hărţi alb-negru,

                   16 pag. fotografii alb-negru, 2 pag. fotografii color

                    şi 2 planşe genealogie

           – Vol. II                                                                                   50 lei  (reducere  30 lei)     

                   copertă color, 368 pag.,

                   8 hărţi alb-negru, anexe

                   alb-negru, 7 pag. anexe color şi 1 planşă genealogie

          – Vol. III                                                                                   50 lei    (reducere  35 lei)

                   copertă color celofanată, 560 pag.,

                  20 hărţi alb-negru, 2 hărţi color, 22 pag. anexe color

                  şi 1 planşă genealogie

         – Vol IV                                                                                      65 lei    (reducere  50 lei)   

                  copertă color celofanată, 636 pag.,  

                   32 pag. anexe color şi 4 hărţi alb-negru

Vol. V                                                                                        75 lei  (reducere  60 lei)

                 copertă color celofanată, 676 pag.,

                 24 pag. fotografii color 1 planşă genealogie, anexe 2 hărţi

Vol. VI                                                                                      75 lei  (reducere  60 lei) 

                 copertă color celofanată, 548 pag.,

                fotografii alb-negru, 1 genealogie, anexe-2 hărţi alb-negru

Vol. VII                                                                                     150  lei (reducere  100 lei) 

                 copertă color celofanată, 647 pag.,

                 75 file color, anexe – 5 hărţialb-negru, 1 harta color

 

2. DATE  ISTORICE  PRIVITOARE LA                                                 500 lei  (reducere  400 lei)

     FAMILIILE NOBILE  ROMÂNE      

autor Ioan cavaler de PUŞCARIU, 1892, reeditare

ediţia a II-a coordonată şi completată de Vasile IUGA de Sălişte, vol. I-II

copertă carton color celofanată, 774 pag.,

           anexe, 2 hărţi, 1 planşă genealogie, 2 pag. fotografii

           şi 20 pag. blazoane

 

3. FRAGMENTE  ISTORICE.  DESPRE BOIERII                                    500 lei  (reducere  400 lei)

    DIN ŢARA FĂGĂRAŞULUI

autor Ioan cavaler de PUŞCARIU, 1907, reeditare

ediţia a II-a coordonată şi completată de Vasile IUGA de Sălişte, vol. III

copertă carton color celofanată, 728 pag.,

anexe, 3 hărţi, 2 planşă genealogie, 4 pag. fotografii

4. DIPLOME  MARAMUREŞENE )                                                        700 lei  (reducere  600 lei)

    DIN SEC. XIV ŞI XV  (pe hârtie albă

autor Ioan MIHALYI de Apşa, 1900,

ediţia a IV-a, traducere din limba latină de prof. univ. Vasile RUS

coordonată şi completată de Vasile IUGA de Sălişte

cu prefaţă de Acad. Ioan-Aurel POP şi postfaţă de prof. Aurel RĂDUŢIU

copertă piele, 982 pag., anexe 6 hărţi, 13 pag. blazoane color

                                                                   

5. CERCETAREA CALITĂŢII DE NOBIL ÎN

    COMITATUL MARAMUREŞ, ANII 1749-1769                                200 lei  (reducere  150 lei)

autor JOÓDY Pál, 1943

ediţia a II-a, traducere din limba maghiară

îngrijită şi completată de Vasile IUGA de Sălişte

copertă carton color celofanată, 350 pag.,

         anexe 3 hărţi, 2 planşe genealogie şi 9 pag. fotografii

6. Maramureşeni – PORTRETE ŞI MEDALIOANE                             30 lei  (reducere  25 lei)  

autor Mihai MARINA

copertă dublă color celofanată, 328 pag., anexe 1 hartă

 

7. DIN  CARPAŢI  ÎN  AMERICA                                                       40 lei  (reducere  25 lei)

autor Iosif CĂPĂŢÎNĂ

copertă color celofanată, 418 pag., 5 anexe şi 37 pag. fotografii 

 

8. DIN  ISTORIA  PRESEI  ROMÂNEŞTI

  «GRAIUL  mARAMUREŞULUI » – SIGHET, 1932-1940                   25 lei  (reducere  15 lei)  

autor Adrian MARCHIŞ

copertă color celofanată, 164 pag., 49 pag. fotografii 

 

9. CIOBANI ROMÂNI ÎN MONTANA, S.U.A., 1907-1913                  35 lei  (reducere  20 lei) 

autor Gelu NEAMŢU

copertă dublă color celofanată, 247 pag.,

traducere şi în engleză şi 18 pag. fotografii

10. CULEGERE DE LEGI ŞI SCRIERI DIN VREMEA DOMNITORULUI

      ALEXANDRU IOAN CUZA – 1859 – 1864, Bucureşti                     30 lei   (reducere  20 lei) 

coordonator Emil STANCIU

coperta color celofanată, 364 pag.

 

11. VIAŢA ŞI OPERA LUI ANDREI MUREŞANU                                  40 lei  (reducere  25 lei) 

ediţie coordonată de Grigore IUGA şi Vasile IUGA

copertă color celofanată, 424 pag.,

          anexe 2 planşe genealogie şi 52 pag. fotografii

 

12. ORIGINEA FAMILIEI VLAD, NOBILĂ DE SĂLIŞTE                        25 lei  (reducere  15 lei) 

autor Aloisiu VLAD, 1865, reeditare

ediţia a II-a completată şi îngrijită de Vasile IUGA de Sălişte

copertă color celofanată, 326 pag., anexe 1 planşă genealogie

 

13. ALOISIU VLAD DE SĂLIŞTE – VIAŢA ŞI ACTIVITATEA                 40 lei  (reducere  25 lei) 

autor Vasile IUGA de Sălişte

copertă color celofanată, 264 pag., anexe 1 hartă, 5 planşe genealogie

       şi 34 pag. fotografii

 

14. MONOGRAFIA satului POIANA BLENCHII                                     35 lei  (reducere  25 lei) 

autor pr.iconom  GHEORGHE MUNTEANU

copertă color celofanată, 322 pag., anexe 5 hărţi

 

15. LEGENDARUL GAVRILĂ MIHALI ŞTRIFUNDĂ DIN BORŞA            35 lei   (reducere  25 lei)

autor Nicoară TIMIŞ

copertă dublă color celofanată, 1 hartă

 

16. PROCESE POLITICE DE PRESĂ ANTIROMÂNESTI                         40 lei   (reducere  25 lei)   

      DIN EPOCA DUALISMULUI AUSTRO-UNGAR, 1868-1890 

autor Gelu NEAMŢU

copertă color celofanată, 540 pag., 10 pag. fotografii

 

17. ESENŢA DIVINĂ A MATERIEI,                                                        30 lei   (reducere  15 lei) 

autor Ioan CHIOREANU OAŞ,

copertă color celofanată, 224 pag.

18. NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE,                                      35 lei  (reducere  15 lei) 

autor Ion GHERCIOIU,

copertă color celofanată, 386 pag.  

 

19. PUTERE ECONOMICĂ ŞI CIVILIZAŢIE,                                          40 lei  (reducere  20 lei) 

autor Constantin OROS,

copertă color celofanată, 295 pag.  

 

20. VALEA VASERULUI – VIŞEU DE SUS,                                              20 lei  (reducere  12 lei)

    „ELVEŢIE” A MARAMUREŞULUI

autor Vasile MAN, 1906, traducere din limba maghiară

îngrojită şi completată de Vasile IUGA de Sălişte

copertă color celofanată, 94 pag., 2 hărţi color

            şi 3 pag. fotografii alb-negru

 

21. PAGINI VECHI ŞI NOI DESPRE ANDREI MUREŞANU                    60 lei  (reducere  40 lei)

       Antologie        

autori Ion BUZAŞI şi Vasile IUGA

copertă color celofanată, 512 pag.

 

22. NOTIŢE DESPRE ÎNTÂMPLĂRILE CONTEMPORANE                       55 lei  (reducere  45 lei)      

autor Ioan cavaler de PUŞCARIU, 1913, reeditare

ediţia a II-a îngrijită şi adăugită de Vasile IUGA de Sălişte

copertă color celofanată, 427 pag.

23. FLORI ALESE ALE CULTURII POPULARE                                       50 lei  (reducere  35 lei)

       DIN ŢARA BRANULUI  

autor Nicolae Gh. PUCHIANU

copertă color celofanată, 350 pag., poze, hărţi color

 

24. ECOTURISMUL. POARTĂ MARAMUREŞEANĂ SPRE LUME      60 lei  (reducere  45 lei) 

autor colectiv

copertă color celofanată, 204 pag., 102 pag. color, 3 hărţi color

 

25. CĂLĂTORIILE MELE PRIN EUROPA, ASIA,

      AFRICA ŞI AMERICA                                                                      35 lei  (reducere  25 lei) 

autor George Moceanu, 1899, reeditare

ediţia a IV-a îngrijită şi coordonată de Vasile IUGA de Sălişte

copertă color celofanată, 168 pag., 2 anexe foto

26. SĂCEL – vatră de istorie şi civilizaţie maramureşeană              45 lei  (reducere  35 lei) 

autor Elena GRAD

copertă dublă color celofanată, 328 pag., anexe 3 hărţi,

            1 planşă genealogie

27. VĂLENI – Maramureş. Tradiţie şi actualitate                              40 lei  (reducere  30 lei)

autor Ioan GODJA

copertă color celofanată, 326 pag., anexe 4 hărţi,

            12 pag. color, 1 planşă genealogie

28. DRAGOMIREŞTI – străveche maramureşeană                           40 lei  (reducere  25 lei)

autor Elisabeta Dobozi-Faiciuc

copertă color celofanată, 413 pag., anexă 1 hartă, 1 planşă genealogie

 

29. FLOREŞTI – CLUJ – străveche de istorie românească               55 lei  (reducere  35 lei)i

autor Ioan M. Bota

copertă color celofanată, 448 pag.

30. OAMENI DE SEAMĂ AI                                                                  825 lei  (reducere  625 lei)

       MARAMUREŞULUI. Dicţionar 1700-2010

autor Vasile IUGA de Sălişte,

format A4, 1610 pag., hârtie import 80 g., anexe 5  hărţi, copertă piele

31. PINTICU. Oameni, locuri şi fapte. Schiţă monografică                  60 lei  (reducere  45 lei)    

autor Vasile IUGA de Sălişte,

format A4, 343 pag., copertă color celofanată, anexe 2 hărţi

32. IOAN BUTEANU. Prefect al Zarandului în anii1848-1849             40 lei  (reducere  30 lei) 

autor Silviu DRAGOMIR,

format A5, 278 pag., copertă color celofanată, anexe 2 hărţi

33. IOAN BUTEANU, fiul al Sighetului. Erou şimartir naţional             35 lei  (reducere  25 lei) 

autor Vasile IUGA de Sălişte,

format A5, 166 pag., copertă color celofanată, anexe 2 hărţi

34. GEORGE POP de Băseşti. 60 de ani dinluptele naţionale ale         130 lei  (reducere  100 lei) 
românilor transilvăneni

autor Ioan GEORGESCU, ediţia I anul 1935, reeditare, ediţia a II-a 2013
format A4, 476 pag., copertă colorcelofanată, anexe 1 hartă, 1 planşă

35. DICŢIONAR ISTORIC AL LOCALITĂŢILOR                                        400 lei  (reducere  300 lei)                                   

      DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                             

autor Vasile IUGA de Sălişte,

format A4, 814 pag., copertă colorcelofanată, anexe 5 hărţi

36. BARONUL UMORULUI PE… ȘLEAU                                                  30 lei   (reducere  20 lei)   

autor Alexandru MISIUGA,

ediţie îngrijită şi completată de Vasile IUGA de Sălişte

format A5, 245 pag., copertă color celofanată

Comenzile se pot face la nr. de telefon 0264-585 802 sau pe e-mail dvodapromm@yahoo.com

    

    Preşedinte

Vasile  IUGA